Επαγγελματικά Σχολεία

                      DIVE GUIDE (DG)- ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

Οι συνοδοί καταδύσεων της SSI μπορούν να συνοδεύσουν και να καθοδηγήσουν αυτοδύτες. Επιπλέον, αφού έχουν περάσει από το πρόγραμμα Εκπαιδευτή κολύμβησης επιφανείας με αναπνευστήρα, ένας συνοδός κατάδυσης μπορεί να διδάξει και να πιστοποιήσει υποψηφίους για κολύμβηση επιφανείας με αναπνευστήρα.

     DIVEMASTER (DM)

Ο συνοδός καταδύσεων με την ειδικότητα της επιστήμης των καταδύσεων μας κάνουν τον Divemaster. Οι Divemasters μπορούν να διδάξουν προγράμματα «Δοκιμάστε την κατάδυση» Try Scuba (περιορισμένα νερά) και να βοηθήσουν εκπαιδευτές SSI σε εκπαιδεύσεις πισίνας/περιορισμένων νερών και ανοικτής θάλασσας κάτω από άμεση επίβλεψη.

                         DIVE CONTROL SPECIALIST (DCS)

Το να γίνει κάποιος βοηθός εκπαιδευτή Dive Control Specialist μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους, να εγγραφεί στο πρόγραμμα έχοντας την πιστοποίηση σαν Divemaster από κάθε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό οργανισμό ή να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Dive Guide, Science of Diving και Dive Control Specialist σαν ένα ενοποιημένο πρόγραμμα. Σαν βοηθός εκπαιδευτή Dive Control Specialist μπορείτε να συνοδέψετε και να καθοδηγήσετε πιστοποιημένους αυτοδύτες, να βοηθήσετε εκπαιδευτές SSI στην αίθουσα, την πισίνα και την ανοικτή θάλασσα, να διδάξετε δεξιότητες στην αίθουσα και την πισίνα κάτω από έμμεση επίβλεψη ενός εκπαιδευτή SSI (εκτός από τις δεξιότητες άμεσης ανάγκης), να διδάξετε το πρόγραμμα ενημέρωσης καταδυτικών δεξιοτήτων της SSI, το πρόγραμμα κολύμβησης επιφάνειας με αναπνευστήρα της SSI Snorkeling,και το πρόγραμμα δοκιμής της κατάδυσης (μόνο σε πισίνα) καθώς και να αναβαθμιστείτε σε εκπαιδευτή ειδικότητας.